آموزش در مورد مورد دیوارپوش

دیوارپوش ، پوششی است که بر روی دیوار استفاده می شود و به آن دیوارکوب نیز می گویند. استفاده از دیوارپوش برای فضاهای مسکونی چندان مناسب نمی باشد، مگر اجرای آن روی یک ستون یا فضای بین کابینتهای آشپزخانه، چون فضا را بی روح  می کند . استفاده از دیوارپوش برای فضاهای اداری و تجاری مناسب […]

نحوه تمیزکردن و نگه داری دیوارپوش ها نحوه تمیزکردن و نگه داری دیوارپوش ها پاک نمودن هر چه سریع تر لکه از روی دیوارپوش اساسی ترین مسئله در خصوص تمیزکاری، نظافت و نگه داری انواع دیوارپوش های پی وی سی است تا کمترین میزان واکنش ممکن بین مواد سازنده دیوارپوش و لکه صورت گیرد. زمان […]