اتوماسیون هوشمند ساختمان

کلید هوشمند تنظیم دما

کلید هوشمند تنظیم دما کنترل آن از طریق موبایل و تبلت می باشد

کلید هوشمند تنظیم دما

کلید هوشمند تنظیم دما کنترل آن از طریق موبایل و تبلت می باشد

کلید ۳ حالته هوشمند روشنایی

کلید هوشمند 2 حالته روشنایی جهت اتاق و سالن کنترل آن از طریق موبایل و تبلت می باشد در 2 رنگ مشکی و سفید موجود است که می توان 3 سناریو مجزا برای آن تعریف نمود

اسپیکر هوشمند جهت فضای بیرون

اسپیکر هوشمند جهت فضای بیرون *مقاوم در برابر ضربه *مقاوم در برابر آب *مقاوم در برابر گرد و خاک

کلید هوشمند تنظیم پرده

کلید هوشمند تنظیم انواع پرده در 2 رنگ مشکی و سفید موجود می باشد

پریز هوشمند

پریز هوشمند کنترل از راه WiFi در 2 رنگ سفید و مشکی موجود است

اسپیکر هوشمند جهت فضای بیرون

اسپیکر هوشمند جهت فضای بیرون *مقاوم در برابر ضربه *مقاوم در برابر آب *مقاوم در برابر گرد و خاک

کلید هوشمند ۲ حالته روشنایی

کلید هوشمند 3 حالته روشنایی جهت اتاق و سالن کنترل آن از طریق موبایل و تبلت می باشد در 2 رنگ مشکی و سفید موجود است که می توان 3 سناریو مجزا برای آن تعریف نمود